press_release

Premieră medicală pentru Europa de Est, la Sibiu

img_5636451a03af5

Spitalul European Poli­sano a realizat o premieră pentru România şi Europa de Est. Este vorba despre un implant de grefă vasculară biosintetică, cu ţesut de ovine, efectuată de echipa Heart Team, condusă de conf. univ. dr. Victor Costa­che, directorul medical al Spitalului European Poli­sano şi şeful secţiei de Chi­rurgie Cardiovasculară şi To­ra­cică, Intervenţia chirurgi­cală realizată la sfârşitul acestei luni a salvat viaţa unui pacient de 63 de ani diagnosticat cu boală arte­rială periferică, intervenţia, încheiată cu succes, durând o oră şi jumătate.

Intervenţia a presupus mon­­tarea unei grefe biosin­tetice Omniflow II în artera periferică printr-o incizie minimă la nivel inghinal şi astfel fluxul sanguin a revenit la normal. Echipa medicală ce a realizat intervenţia a fost formată din: conf. univ. dr. Victor Costache, dr. Nicolae Florescu, şeful Secţiei de Cardiologie Intervenţională, dr. Alexandru Voican, medic specialist Cardiologie Inter­venţională, asistaţi de către prof. univ. dr. Sherif A H Sultan, vicepreşedintele Societăţii Mondiale de Chirurgie Vas­cu­lară şi preşedinte al Insti­tutului Vascular de Vest.

Urmărită live

Intervenţia a putut fi urmă­rită live de către studenţii participanţi la programul “Saving Hearts”, realizat prin colaborarea dintre trei uni­versităţi europene şi Spitalul European Polisano. “Am ajuns la sfârşitul primei eta­pe a programului Saving Hearts. Programul a fost gân­dit în urmă cu un an de zile, este un program Eras­mus, un parteneriat în care coordonatorul de proiect este Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. Ca parte­neri, Facultatea de Medicină din Lund, Western Vascular Institute din Irlanda şi Spi­talul European Polisano. Aceas­tă acţiune se va desfă­şura pe parcursul a trei ani; 2015 a fost prima etapă a acestui program şi Saving Hearts înseamnă de fapt primul program de formare a studenţilor, deci a tinerilor medici în chirurgie cardio­vas­culară, chirurgie endo­vas­culară, vasculară, cardio­logie intervenţională, atât adult cât şi pediatric”, a de­clarat conf. univ. dr. Victor Costache, subliniind că “acest program a fost gândit împreună, de toţi partenerii care sunt aici, în contextul creşterii incidenţei bolilor cardiovasculare, care sunt numărul unu în mortalitate atât în Europa, cât şi în Ro­mânia şi scopul este de a antrena mai bine pe tinerii medici şi tinerii rezidenţi în bolile cardiovasculare”.

Specialişti de renume mondial

Realizat ca un parteneriat, pe baza relaţiilor de prietenie dintre toţi cei implicaţi, pro­gramul i-a avut alături pe prof. univ. dr. Şerif Sultan, din partea Universităţii Naţionale din Irlanda şi Western Vas­cu­lar Institute, împreună cu echipa sa, pe prof. univ. dr. Petru Liuba, şeful Cate­drei de Cardiologie Interven­ţională Pediatrică a Univer­sităţii din Lund, împreună cu echipa sa. Au mai luat parte la pro­iect cadre didactice din Fran­ţa, dar şi de la Facultatea de Medicină din Sibiu.

“Este o oportunitate de a arăta importanţa bolilor cardiovasculare mai ales din punctul de vedere al calităţii vieţii pacienţilor”, a spus, la rândul său, profesorul Şerif Sultan, care mai crede că un astfel de proiect reprezintă o oportunitate uriaşă pentru studenţi “de a vedea exact ce se cere şi de ce este nevoie în acest domeniu. Acesta este primul curs de acest gen organizat în România, iar medicii au venit de departe pentru a vedea cum se fac intervenţiile endovas­culare (…) Am rezolvat multe cazuri, iar unele dintre ele au fost primele cazuri realizate în România”.

Prof. univ. dr. Sherif Sultan, preşedintele Societăţii Inter­na­ţionale de Chirurgie En­do­vasculară a declarat, la fina­­lul cursului, că proiectul a fost un “succes extraordinar”. “Toţi au trecut cu bine prin toate: cazuri complicate, educaţie, simulări. Ieri (n.red. miercuri) am intrat în sală cu un anevrism complex ce trebuia operat. După ce au văzut ce au făcut lectorii, studenţii s-au dus la simulator şi au simulat ce au văzut şi ce au înţeles. Adică au văzut cazul pe viu şi au crezut că e uşor. , le-am spus. Au zis apoi că e foarte dificil. De aceea, tinerii trebuie să fie antrenaţi, ca să facă ceea ce au văzut. După această experienţă bineîn­ţeles că am pus ochii pe nişte studenţi foarte buni. Este un exemplu că totul se poate. Venim, punem ochii pe cineva, îl calificăm şi îl trimitem înapoi pentru a fi în top”, a spus preşedintele Societăţii Internaţionale de Chirurgie Endovasculară.

Totodată, prof.univ. dr. Petru Liuba crede că progra­mele de acest gen reprezintă în primul rând o investiţie în viitor, pentru că, în opinia sa, “atunci când lucrăm cu stu­denţii trebuie să fim conştienţi de un lucru foarte im­por­tant. Fiecare timp petre­cut cu ei înseamnă investiţie pentru viaţa lor, în special în cardiologia congenitală, un domeniu prea mult discutat în România, în care din pă­cate s-a făcut prea puţin până acum, dar în care Polisano are un rol absolut determi­nant, spun eu (…) Tot ce facem aici trebuie continuat.”

Criterii de selecţie riguroase

La programul Saving Hearts au participat în jur de 50 de studenţi de la univer­sităţile partenere. Potrivit Danei Preda, directorul De­par­ta­mentului de Relaţii Internaţionale al ULBS, stu­denţii au trebuit să se înca­dreze în nişte criterii de se­lecţie foarte riguroase, alături de ei la proiect luând parte şi voluntari, dar şi cadre di­dac­tice. Ei au avut posibi­litatea să afle mai multe despre domeniul chirurgiei cardiovasculare de la spe­cialişti de renume mondial. Mai mult, după cum a arătat Marian Ţiplic, prorectorul ULBS, tinerii au putut stabili contacte ce i-ar putea ajuta în cariera lor.

Cei mai câştigaţi au fost studenţii

Studenţii din România, dar şi din Suedia, Irlanda sau Franţa au creat o echipă şi au câştigat cu toţii: au învăţat de la cei mai buni practicieni, au intrat în sălile de operaţie şi au putut vedea pe viu cum se salvează o viaţă. Mai mult, au interacţionat cu medicii chiar în timpul intervenţiilor. Eu m-am înscris la această bursă pentru a experimenta noile tehnici chirurgicale, pentru a face cunoştinţă cu noi medici, pentru a pune în practică experienţele trecute pe care le-am avut la Spitalul European Polisano. Am cunoscut noi colegi cu care am împărtăşit experienţe. Am intrat în sală la angiograf şi în sala de operaţie de chirurgie cardiovasculară. Dacă nu aş fi participat la această bursă nu aş fi avut o şansă ca aceasta. A fost o şansă unică” a spus Alexandru Alexa, student în anul 5 la Medicină, în Sibiu.

Nefiind la prima expe­rienţă de acest fel, Andreea Ioana Costache, studentă în anul 6 la Medicină în Sibiu, spune că de data aceasta, pe lângă lucruri importante din punct de vedere profe­sional, a avut mult de învăţat şi în plan personal. „Este o experienţă minunată! Am avut ocazia să întâlnim foarte mulţi oameni care ne-au învăţat atât lucruri profe­sio­nale, cât şi ce înseamnă munca în echipă, ce în­seam­­nă să fim colegi, să colaborăm. Cred că pentru toţi a fost o experienţă unică şi ne pare rău că se încheie. Am intrat în sală cu medici renumiţi. Eu am şi experien­ţa de anul trecut, din Irlanda, dar pot spune că odată cu această experienţă am învăţat şi mai mult”, a povestit Andreea, care promite să nu plece din ţară după ce va termina facultatea. Intenţio­nează să urmeze o specia­lizare grea, cea de chirurgie cardiovasculară.

Roxana Danciu, studentă la Sibiu în anul 5, se gân­deşte să îşi însuşească foarte bine experienţa acu­mulată în cadrul acestei şcoli de vară, să urmeze rezidenţiatul în cardiologie şi apoi să găsească şi alte variante pentru a-şi îmbu­nătăţi experienţele. „A fost o experienţă foarte frumoasă, am învăţat lucruri noi, am interacţionat cu oameni profesionişti, cu o echipă extraordinară, cu colegii străini care au fost foarte prietenoşi şi dornici să înveţe şi să lucreze în echipă. Eu mai departe vreau să fac cardiologie şi acesta este motivul pentru care m-am înscris la acest work-shop. Astăzi am intrat la angio­gra­fie. Am văzut la un copilaş de 9 ani o proteză pentru un defect septal atrial. A fost foarte interesant, practic a fost vorba de o metodă mini­invazivă”, spune Roxana.

Studenţii străini, încântaţi de România

Daniel Salehi şi Thomas Buske au venit în România, în cadrul şcolii de vară ”Sa­ving Hearts”, proiect finanţat prin Erasmus+ şi implemen­tat în urma parteneriatului dintre Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Spitalul European Polisano, Univer­sitatea din Lund (Suedia) şi Institutul de Cercetare Wes­tern Vascular Institute (Irlan­da), fără mari aşteptări. Acum pleacă încântaţi de practica pe care au desfăşurat-o, dar şi de români şi de România, în general. „Când am ales să vin, locul nu a fost atât de important pentru mine. Am vrut să vin undeva, să mă simt bine, să învăţ ceva ce mă interesează în cardiolo­gie. M-am gândit că această experienţă va fi utilă pentru mine, dar şi că în România voi avea o experienţă bună. M-am distrat mult aici, dar am şi învăţat mult. Am cunoscut cultura, a fost foarte frumos. Când nu am fost în spital, am vizitat acest oraş medieval extraordinar. Ne-am împrie­tenit cu ceilalţi colegi la această şcoală de vară. Cu toţii au fost foarte calzi, am vizitat diferite locuri”, a spus Daniel Salehi.

Şcoala de vară de la Sibiu l-a inspirat foarte mult şi pe Thomas. Pentru el a fost prima participare la un astfel de proiect. „Totul a fost interesant: şi şcoala, şi ţara. A fost o surpriză! Nu mă aşteptam ca România să fie o ţară atât de frumoasă. E o ţară frumoasă, cu oameni frumoşi, cu vreme bună. A fost interesant: până acum nu am experimentat practic. Cred că am învăţat mult din work-shop”, a concluzionat Thomas Buske.

Centru de excelenţă în chirurgia aortică

Instruirea studenţilor şi premiera naţională nu au fost singurele elemente de mare importanţă proiec­tului Saving Hearts, pentru că în ultimele zile s-a mai pus în discuţie, de către spe­cialiştii prezenţi la program şi crearea unui centru de exce­lenţă în chirurgia aortică, după cum a mai arătat conf. univ. dr. Victor Costache: “Un accent foarte mare s-a pus pe chirurgia endovasculară şi pe chirurgia cardiacă minim invazivă (…) În cadrul instituţiei noastre s-au făcut deja mai multe premiere na­ţio­nale în chirurgia endovas­culară. În momentul de faţă prin sprijinul echipei profe­sorului Sherif Sultan institu­ţia noastră are cea mai mare serie de intervenţii endovas­culare aortice din ţară şi împreună am stabilit un par­te­neriat cu echipa dumnea­lui, astfel încât să creăm un centru de chirurgie aortică endovasculară în această instituţie”.

Ediţia de anul acesta a fost una euro­pea­nă. Doctorul Victor Cos­tache a declarat că în 2016 va urma o ediţie mondială, în cadrul căreia se vor ală­tura studenţi şi cadre didac­tice din SUA şi din Asia.

 Original source:  http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/premiera-medicala-pentru-europa-de-est-la-sibiu-108669.html

Data publicării: 31.07.2015